Pojištění

Začneme od konce

Každé pojištění se uzavírá proto, aby z něj bylo jednou plněno. Je tak důležité, aby za váli stál někdo, kdo dokáže pojistné plnění zajistit v nejlepší míře.


4. Pojistné plnění

Jak získat kvalitní pojistné plnění ze smlouvy? 

Pojistné plnění je obor právní, tedy je nejlepší, když tuto část procesu řeší právníci. Právníci, kteří na to mají vzdělání, zaměření a odbornost. Hlášení pojistných událostí by neměl tedy řešit zprostředkovatel, ani nějaký pracovník na pobočce, ale kvalitní právní služba.

Proto spolupracuji se službou EUCS, která dokáže zastoupit klienty v rámci plnění s patřičnou odborností a správností ve všech oblastech pojistného plnění. 

Právní služby stojí 149 Kč / měs, s klienty službu rovnou sjednáváme a kryje všechny smlouvy v rámci domácnosti na všechny členy domácnosti v oblasti pojištění životního / úrazového, domácnosti, nemovitosti a havarijní pojištění. 

U dalších pojištění právní služby nabízejí řešení za podílovou odměnu formou % z vymožené částky po dohodě s klienty.  

Našim klientům pomáhám s propojením s právní službou a evidencí škody. S klienty ale škody na pojišťovny nehlásíme. Můžeme jim být maximálně nápomocni s vyhledáním potřebných formulářů a odkázání se, kam je mají zaslat. 

Řešení pojistné události není provizně ohodnoceno, tedy naše služby při pomoci s pojistnou událostí pokud nemá klient sjednáno zastoupení EUCS, nebo servisní služby, nám klient hradí formou hodinové odměny.


3. Výběr produktu

Tato část služby zahrnuje:

Zpracování cenové mapy trhu 

Vytvoření modelací

Uzavření smlouvy a úkony vedoucí k uzavření obchodu 

Zde nás klient neplatí na přímo, máme provizi z uzavřeného obchodu za zprostředkování produktu

(Součástí provize není nastavení logického řešení na cíle a celkový logický plán, pouze zprostředkování produktu. Logiku nastavení dostává klient ve svém finančním plánu)


2. Logika a metodika

Tato část zahrnuje:

Zpracování logické strategie dle naší metodiky navázané na cíle, životní úroveň a nároky klienta.

Logika výpočtu je závislá na kvalitě vstupních dat. Zda se jedná o obecné data získané z internetu (hrubé výpočty dle aktuální situace klienta)

Nebo přesná data, zpracovaná v auditu důchodového pojištění prvního pilíře.

Zahrnuje také srovnání obecně dostupných pojistných podnínek pojišťoven s uvedením KO kritérií pojišťoven. 

Zde nás klient platí na přímo a tato část je součástí placeného finančního plánu - viz. ceník služeb


1. Vstupní data 

Zde máme 3 varianty jak data pro celkové řešení získat:

Varianta č.1 

Zpracování na základě obecných kalkulací na internetu z aktuálních informací od klienta - ZDARMA

Varianta č.2

Zpracování na základě vyžádaného informativního důchodového listu pojištění a naším zpracováním dat na hrubo - méně přesná data, ale už vypovídajíc. - Cena práce 1h viz ceník služeb

Varianta č.3

Zpracování na základě provedení auditu důchodového pojištění prvního pilíře se zídkáním detailních dat pro výpočet celé logiky. 

- z auditu lze získat mimo dat i přesné informace o aktuálním stavu důchodového pojištění případně invalidních a dalších důchodů. V případě nesprávnosti údajů na OSSZ informace jak údaje doplnit a co podniknout nebo jak upravit tyto informace, abyste dostali případný důchod ve maximální výši, na který máte nárok.

- Sekundárně budeme mít správná data pro výpočet pojištění a nemělo by dojít k přepojištění nebo podpojištění a tedy daleko větší, přesnější a bezpečnější řešení pro Vás možná s výraznou úsporou peněz.

- Audit také může zahrnovat pro majitele firem, jak nastavit správně odvody a výše mzdy aby bylo vše efektivní. Nebo jak svým dětem zajistit důchodové, invalidní a jiné důchody ve vyšších částkách

Varianta č.3 JE HRAZENA KLIENTAM A ŘEŠENA EXTERNÍ FIRMOU - Cena je 15 000 Kč placena dopředu formou zálohové faktury.