Vymáhání pojistného plnění

Pojistné plnění

Stala se Vám pojistná událost a nevíte co s ní ? 

Na koho se obrátit co dělat? 

Nejsme přímo likvidátoři, máme ale dlouholetou, ověřenou spolupráci s právním zastoupení EUCS.

Jejich tým se skládá z 50 právníků a likvidátorů pojistných událostí, kteří jsou připraveni vám pomoci. 

Pojistné plnění je obor právní, tedy je nejlepší, když tuto část procesu řeší právníci. Právníci, kteří na to mají vzdělání, zaměření a odbornost. Hlášení pojistných událostí by neměl tedy řešit zprostředkovatel, ani nějaký pracovník na pobočce, ale kvalitní právní služba.

Proto spolupracuji se službou EUCS, která dokáže zastoupit klienty v rámci plnění s patřičnou odborností a správností ve všech oblastech pojistného plnění. 

Právní služby stojí 149 Kč / měs, s klienty službu rovnou sjednáváme a kryje všechny smlouvy v rámci domácnosti na všechny členy domácnosti v oblasti pojištění životního / úrazového, domácnosti, nemovitosti a havarijní pojištění. 

U dalších pojištění právní služby nabízejí řešení za podílovou odměnu formou % z vymožené částky po dohodě s klienty.  

Našim klientům pomáhám s propojením s právní službou a evidencí škody. S klienty ale škody na pojišťovny nehlásíme. Můžeme jim být maximálně nápomocni s vyhledáním potřebných formulářů a odkázání se, kam je mají zaslat. 

Řešení pojistné události není provizně ohodnoceno, tedy naše služby při pomoci s pojistnou událostí pokud nemá klient sjednáno zastoupení EUCS, nebo servisní služby, nám klient hradí formou hodinové odměny.


Jak probíhá postup likvidace, když nemáte sjednanou právní službu, nebo nejste naším klientem? 

Proces je jednoduchý a ZDARMA

1. Ozvete se nám a popíšete situaci

2. My předáme vaši situaci k posouzení na právní oddělení 

3. Právníci případ posoudí a určí % odměnu, za kterou budou událost likvidovat 

4. Toto nacenění vám pak předložíme k odsouhlasení. Z pravidla se pohybují dle škody a pojistných událostí v rozmezí 5 - 25 % a naše dosavadní zkušenost byla v rozsahu 10 -12 % odměna z vymožené částky

5. Pokud jste pojistnou událost nenahlásili na pojišťovnu, je odměna hrazena jen v případě, že právní služba pro vás vymůže plnění

6. Po odsouhlasení % odměny s právníky, vytvoří právní služba potřebné dokumenty k zastupování a požádají o všechny podklady k události. 

 7. Právníci projdou vaší dokumentaci k události a před odesláním na pojišťovnu vás kontaktují a upozorní na nesrovnalosti, případné chyby v podkladech a požádají o doplnění, nebo vás mohou instruovat co dělat dle vlastních zkušeností aby bylo dosaženo maximálního plnění.

8. Spolupráce je nastavena VIN VIN. Právníci mají snahu pro vás dosáhnout maximálního plnění, protože od toho se odvíjí i výše jejich odměny. 

9. Pokud vše na pojišťovně jde hladce, dostanete na účet sumu očištěnou o provizi právního zastoupení.

ALE CO KDYŽ VŠE HLADCE NEJDE?

10. To je nejčastější důvod proč právní službu využít - nikdy nevíte zda to hladce půjde či ne

Vy dodáte na pojišťovu všechny podklady a ta právníkům i vám oznámí jak bude událost likvidovat. Právníci ale vezmou podklady pojišťovny a předají je svým zaplaceným likvidátorům pojistných událostí k posouzení na vaší straně a ne na straně pojišťovny. Pokud likvidátor posoudí vaši situaci nezávisle a najde nesrovnalosti u pojišťovny, plnění se rozporuje a požaduje vyplnění v adekvátní výši. 

11. Všechny starosti se odehrávají na straně právníků a vy jen předkládáte podklady, případně se setkáváte s lékaři pro posouzení vašeho stavu.

12. Po vzájemné dohodě právníků s pojišťovnou dostáváte dostáváte plnění za pojistnou událost ve správné výši na váš účet.


Přečtěte si, jak jsme likvidovali pojistné události pro naše klienty

Přes 3 miliony pro mé klienty https://bit.ly/plneni3miliony

Autonehoda https://bit.ly/autonehoda1

Rakovina https://bit.ly/Plnenimilionpromeklientyneniproblem